OKULUMUZ

Misyon-Vizyon

MİSYONUMUZ

          Modern fiziki yapılar ve eğitim müfredatı bakımından yapılandırılan eğitim kurumumuzda, milletimizin layık olduğu güvenlik hizmetlerini sunan nitelikli ve her yönden donanımlı görev yapan Polisler yetiştirilmektedir. Polis Adaylarını Atatürk İlke ve İnkılaplarına bağlı, Demokratik ve Laik Cumhuriyetimizi korumaya kararlı, yüreği vatan, millet ve insan sevgisi ile dolu, sorumluluk şuuruna sahip, insan hak ve hürriyetleri ile hukuk devleti ilkelerine saygılı, evrensel değerleri özümseyen, milli kültür ve toplumsal değerlere saygılı, etik değerlere bağlı, mesleki terbiye ve disiplin anlayışı ile birlikte iş görme alışkanlığını kazanmış, bilgi çağının polisleri olarak yetiştirmek ve mesleğe kazandırmaktır.

 

  VİZYONUMUZ        

           Emniyet Teşkilatına güvenlik alanında dünyadaki gelişmeleri yakından takip edebilecek, insan hak ve özgürlüklerine saygılı, toplumun huzur ve güvenliğini sağlamada yeterli donanıma sahip, yüksek verimlilik seviyesinde çalışan meslek mensubu yetiştirmenin yanında; ülkenin dört bir yanında görev alan mezunlarımızın iletişim becerisi yüksek, çözüm odaklı, etkili takım çalışmasına uyumlu, insan ilişkileri açısından kendini geliştirmiş, her zaman motivasyonu yüksek ve meslek aidiyet hissi ile Atatürk İlke ve İnkılaplarına bağlı, Türk Milletinin milli, ahlaki, manevi ve kültürel değerlerini taşıyan, toplum yararını şahsi menfaatinin üstünde tutan ve ülkemizi uluslararası alanda en iyi şekilde temsil edebilecek meslek mensubu yetiştirilmesi hedeflenmektedir.